Синтетични ледени пързалки
Идеални за всеки сезон
Oпазващи околната среда

Онлайн-Запитване

Вашето име:

Вашият e-mail:



Съобщение:


Ice Magic ® е с внедрена и контролирана система за осигуряване на качеството ISO 9001

Copyright © 2011 Айс Синтетик ООД. Всички права запазени!
В България
Paradise Center

Хотел "Регнум"