Синтетични ледени пързалки
Идеални за всеки сезон
Oпазващи околната среда

Контакти

  • 1606 София, бул.“Христо Ботев”№17
  • GSM 0888 471654
  • GSM 0887 620866
  • e-mail: info@ice-synthetic.bg

Ice Magic ® е с внедрена и контролирана система за осигуряване на качеството ISO 9001

Copyright © 2011 Айс Синтетик ООД. Всички права запазени!
В България
Paradise Center

Хотел "Регнум"