Синтетични ледени пързалки
Идеални за всеки сезон
Oпазващи околната среда

Услуги

Ние можем да Ви предоставим:

1. Доставка и монтаж на място на „ледено“ съоръжение.
2. Доставка на оборудване, аксесоари и консумативи.
3. Обучение на персонала за поддръжка на съоръжението и за работа с оборудването.
4. Цялостен мениджмънт и маркетинг на съоръжението.
5. Промотиране на съоръжението пред рекламодатели и спонсори.
6. Възможност за обратно изкупуване.

7. Дизайнерски и графични услуги.
Благодарение на уникалния начин, по който панелите са свързани помежду си, ние можем да направим пързалка с желаната от Вас форма и размери. Можем да вградим в синтетичния леден под вашето лого и всякакви надписи и знаци на вашите рекламни партньори. Всеки размер, форма и цвят могат да бъдат изпълнени според изискванията на клиента, включително за пода на ледената пързалка и бариерата.

Ние приветстваме възможността за обсъждане на различни варианти и след предоставянето на достатъчно информация, ще ви представим подробна оферта на вашето внимание.

Ice Magic ® е с внедрена и контролирана система за осигуряване на качеството ISO 9001

Copyright © 2011 Айс Синтетик ООД. Всички права запазени!
В България
Paradise Center

Хотел "Регнум"