Синтетични ледени пързалки
Идеални за всеки сезон
Oпазващи околната среда

Парадайс мол

Copyright © 2011 Айс Синтетик ООД. Всички права запазени!

Ice Magic ® е с внедрена и контролирана система за осигуряване на качеството ISO 9001

В България
Paradise Center

Хотел "Регнум"